Friday, 18 November 2011

Perkataan Huruf Berganding

1 comment:

  1. Video-vido yang saya post ini adalah video yang saya digunakan untuk semasa waktu pengajaran dan pembelajaran apabila buku teks murid " ditarik balik" oleh pihak sekolah. Tayangkan ini saya digunakan sebagai bahan ulangkaji. Saya didapati tidak boleh selalu dan sepanjang waktu tayangkan video dalam waktu pembelajaran dan pengajaran, kerana murid-murid akan bosan, khususnya pada akhir tahun ini dan buku teks juga telah " menarik balik" oleh pihak sekolah. Mereka hanya berniat bermain dengan kawan dan tidak ada hati untuk belajar lagi.

    ReplyDelete